Fundacja

Fundacja BENEFAC (co znaczy Czyń Dobro) jest na etapie opracowania statutu. W najbliższym czasie dojdzie do wyboru władz i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Fundacja będzie organizacją pożytku publicznego, na rzecz której będzie można przekazać 1% podatku. Głównymi źródłami utrzymania będą darowizny od osób fizycznych oraz dotacje Unijne, pieniądze będą też pozyskiwane z recyklingu odzieży nie nadającej się już do użytku z której to odzieży produkowane jest między innymi czyściwo przemysłowe lub wygłuszenia do samochodów. Dodatkowo około 2% odzieży trafi do ponownego obrotu gospodarczego. W/g wstępnych kalkulacji działania takie pozwolą na 100% realizację zadań statutowych fundacji.